بعد از سقوط مرگبار پسر 7 ساله تهرانی رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک او در جریان رسیدگی قرار گرفت.

سایت شماره یک:

 رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک پسر بچه 7 ساله در خانه شان واقع در غرب تهران در دستور کار محمدتقی شعبانی در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. پسر خردسال از بالکن خانه شان سقوط کرده بود و در بررسی های اولیه مشخص شد که پدر و مادر او از هم جدا زندگی می کردند و کودک با پدر و خواهر 10 ساله خود زندگی می کرد. دو کودک خردسال برای ساعتی از روز تحت مراقبت پرستار بودند. در اولین تحقیقات پدر کودک اظهار داشت که پسر و دخترش با هم دعوایشان شده بود و دقایقی بعد متوجه شد پسرش نیست که جسد بی جان پسر را در پارکینگ خانه پیدا کرد. سپس او را به بیمارستان منتقل کرد اما فوت شده بود. با توجه به اینکه ارتفاع بالکن زیاد بوده و جلوی آن یک ایوان کوچک هست، اما جسد جلوی تراس افتاده احتمال سقوط خود به خودی کمرنگ می شود. چرا که در صورت سقوط ناگهانی جسد باید پشت ایوان می افتاد. از طرفی پزشکی قانونی علت فوت را صدمات متعدد جسمی به دنبال اصابت جسم سخت اعلام کرده است. در حالی که سر کودک آسیب ندیده است و اگر از آن ارتفاع سقوط کند قاعدتا باید آسیب به سر مشهود باشد. همین ادله سبب شده که احتمال به قتل رسیدن کودک مطرح باشد و تحقیقات در این پرونده در شعبه دهم دادسرای جنایی تهران ادامه دارد.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر