اسید پاشی

زن جوانی با مراجعه به بانک تجارت شعبه مرکزی مرند اقدام به اسیدپاشی به سمت یکی از کارمندان بانک کرد.

سایت شماره یک:

صبح دیروز ۱۶ خرداد زن جوان با مراجعه به بانک تجارت شعبه مرکزی مرند اقدام به اسیدپاشی به سمت یکی از کارمندان بانک کرده که در این حادثه چند نفر مصدوم و راهی بیمارستان شدند. تاکنون انگیزه زن جوان از این اقدام ناجوانمردانه مشخص نشده است.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر