«ماریو وانگل»شهروند بلژیکی برای شکستن رکورد بزرگترین کدو تنبل جهان آماده می شود.

سایت شماره یک:

 وانگل که در شهر کاسترلی زندگی می کند، به پرورش کدو تنبل معروف است و هم اکنون در حال مراقبت از میوه ای است که شش متر طول دارد و وزن آن تا 1040 کیلوگرم می رسد.

او به آناتولی می گوید که انتظار دارد با پرورش کدو تنبل خود، رکورد جهانی را از یک کشاورز ایتالیایی که صاحب کدو تنبلی با 1226 کیلوگرم است، برباید.

شهری که وانگل در آن زندگی می کند، بیست هزار جمعیت دارد و به شهر کدو تنبل معروف است.

بزرگ ترین کدو تنبل

تگ های مرتبط
ارسال نظر