سخنگوی آتش نشانی از ترخیص ۱۵۰ بیمار از ساختمان بیمارستان حضرت رسول اکرم خبر داد.

سایت شماره یک:

 ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: حریق ساعت ۱۸:۵۰ دقیقه اعلام شد که نیروهای آتش نشانی بعد از سه دقیقه همراه با تجهیزات به محل حادثه رسیدند.

به گفته او، سالن همایش طبقه سوم کامل دچار حریق شده بود و دود با حرارت زیاد از طریق نمای کامپوزیت به طبقات بالا منتقل شده بود.

ملکی ادامه داد: حدود ۱۵۰ بیمار و حدود ۵۰ نفر همراه بیماران به سلامت از ساختمان خارج شدند و بیماران داخل ساختمان تحت نظارت ماموران هستند.

او ادامه داد: خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم و تخلیه دود انجام شده است و نیروها ها درحال ایمن سازی ساختمان هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

تگ های مرتبط
ارسال نظر