قیمت پراید

قیمت انواع پراید امروز 26 تیر 1401 در جدول زیر آمده است.

سایت شماره یک:

قیمت انواع پراید  به شرح زیر است:

قیمت پراید 

پراید ۱۱۱     ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۱     ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲     ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۵۱     ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر