اهدای عضو | اهدای قلب

تصاویر منتشر شده از لحظه فرود بالگرد حامل قلب پیوندی در اتوبانی در تهران را مشاهده می کنید. عضو پیوندی پس از فرود بالگرد، به بیمارستان جهت انجام عمل پیوند منتقل شد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر