حوادث

نخستین جلسه محاکمه پسر شرور به اتهام تعرض به یک دختر دانشجو در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

سایت شماره یک:

اوایل تابستان امسال دختر دانشجویی خودش را به پلیس ورامین رساند ومدعی شد از سوی پسری جوان در یک گاوداری مورد تعرض قرار گرفته است.

به‌دنبال اظهارات این دختر، متهم دستگیر شد وصبح دیروز در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی تولیت وبا حضور قاضی ملکی - مستشار دادگاه - تحت محاکمه قرار گرفت.

در آغاز جلسه دختر جوان در جایگاه ایستاد و به طرح شکایت پرداخت. آنگاه متهم در شرح ماجرا گفت: دوسال پیش با این دختر دوست شدم. بعد از مدتی از من خواست با او ازدواج کنم، اما نه خودم و نه خانواده‌ام تمایلی به این کار نداشتیم.

ما در این مدت بار‌ها با هم مسافرت رفتیم و من کاری به او نداشتم حالا چرا باید در یک گاوداری به او تجاوز کنم. شب حادثه او با من تماس گرفت و گفت: به گاوداری پدرم برویم تا برای آخرین بار با من صحبت کند. اما هیچ اتفاقی بین ما نیفتاد.

پس از اظهارات او بود که قاضی تولیت با خواندن اولین اظهارات متهم که در مراحل بازجویی مطرح کرده بود گفت: تو دربازجویی‌های اولیه به موضوع رابطه اشاره کرده‌ای پس چرا حالا انکار می‌کنی؟ متهم در پاسخ گفت: این دختر از من خواسته بود، اعتراف کنم. او گفته بود اگر موضوع تعرض را بپذیرم رضایت می‌دهد تا آزاد شوم.

در ادامه دختر جوان گفت: آقای قاضی من از او خواستم با هم ازدواج کنیم تا آبروریزی نشود. پس از پایان جلسه به دستور قضات دادگاه، متهم پرونده بازداشت شد وقرار وثیقه او نیز پذیرفته نشد.

منبع: روزنامه ایران

تگ های مرتبط
ارسال نظر