10 هکتار جنگل حوالی روستا‌های خسرج از توابع بخش مرکزی شهرستان کرخه طعمه آتش شد.

فاجعه در کرخه؛ زنگ آماده باش زده شد!
سایت شماره یک:

بعد از ظهر چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۹ جنگل حوالی روستا‌های خسرج از توابع بخش مرکزی شهرستان کرخه به دلایل نامعلومی مورد آتش سوزی قرار گرفت.

با پیگیری‌های سریع فرماندار کرخه و بخشدار مرکزی ، گروههای آتش‌نشانی دهیاری بنه رحیمه و شهرداری‌های الوان و شاوور ، محیط زیست و منابع طبیعی به منطقه اعزام شدند .

به دلیل سخت گذر بودن مسیر و زمین‌های رملی منطقه امکان رسیدن خودرو‌های آتش‌نشانی به جنگل میسر نبود.

پس از چندساعت با بسیج شدن دهیاران، اعضای شورا‌ها و گرو‌ههای داوطلب، مردم منطقه خسرج و نیرو‌های منابع طبیعی و محیط زیست بوسیله لوازم دستی از قبیل بیل، چوب، خاک این آتش سوزی مهار شد

ارسال نظر