حادثه

یک دستگاه خودرو BMW چند میلیارد تومانی در پل صدر تصادف کرد و به شدت آسیب دید.

تگ های مرتبط
ارسال نظر