در این مطلب مروری خواهیم داشت بر نقش آفرینی آزاده صمدی در سریال «می‌خواهم زنده بمانم».

نقش پر رمز و راز آزاده صمدی در «میخواهم زنده بمانم» +عکس
سایت شماره یک:

پیش از آنکه پخش سریال« میخواهم زنده بمانم »شروع شود، نام آزاده صمدی به عنوان یکی از بازیگران اصلی آن رسانه ای شد. هشت قسمت گذشت، اما او سهمی از سریال نداشت. این هفته به طور کامل به رونمایی از شخصیت صمدی گذشت؛ در نقش زهره، همسر اول امیر شایگان(حامد بهداد شایگان همان کسی است که هما ( سحر دولتشاهی ) فکر میکند مجرد است و حالا که کمی از زندگی مشترک و البته اجباری اش گذشته، همچنان بویی از ماجرا نبرده. این توضیح برای آن بود تا به موقعیت زهره و بازیگر این نقش برســیم.

آزاده صمدی

صمدی نقش زنی را بازی می کند که پدرش از مســئولان دولتی است و او را با آداب ســنی تربیت کرده. پس به همسر، هم عشق می ورزد و هم شامه اش در برابــر اتفاقهای ناگوار تیز اســت. بازی آزاده صمدی در«می خواهم زنده بمانم» فقط جذاب نیســت که مخاطب را هم به دلهره می اندازد! اینکه بازیگر توانســته همراهی مخاطب را برانگیزد، یعنی نصف بیشتر راه را در همان گام اول رفته. احتمالا در قسمت های بعدی سریال و پیچش درام، مجال بیشتری برای عرض اندام در اختیــار آزاده صمدی قرار میگیرد. او پیشتر در شبکه خانگی تجربه بازی در سریال های «عالیجناب» و «نهنگ آبی» را داشت.

آزاده صمدی به زودی سریال «میدان سرخ» را هم در شبکه خانگی خواهد داشت و این یعنی تداوم موفقیت و دیده شدن این بازیگر

تگ های مرتبط

ارسال نظر