افسانه بایگان

افسانه بایگان تصویر زیر را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

سایت شماره یک:

افسانه بایگان متولد 26 دی 1340 در تهران، بازیگر است. بخاطر انقلاب فرهنگی نتوانست وارد دانشگاه شود، در محله فرانسه تهران بدنیا آمد و قبل از انقلاب یکبار در مسابقه دختر شایسته ایران دوم شده است. افسانه بایگان تصویر زیر را در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

افسانه بایگان

تگ های مرتبط
ارسال نظر