زاکانی گفت: واقعیت این است دوستان یا نمی خواهند کار کنند یا نمی توانند اما می توان کشور را به بهترین شکل اداره کرد

سایت شماره یک:

علیرضا زاکانی درباره بی اثر کردن تحریم ها گفت: 

اولین کاری که ما می کنیم رویکرد غلط کنونی را تغییر می دهیم به رویکرد درست روی می آورم.  در داخل کشور توانمندی هایی که وجود دارد در زمینه تولید بی نظیر است .

در حوزه ساخت مسکن و همچنین در حوزه ریلی با توجه به کریدور شما و جنوب می توان اقدامات خوبی انجام داد.

درمورد صنایع و معادن ظرفیت خای خوبی وجود دارد که می تواند کمک زیادی کند.

هر چند دوستمان می گوید با من وارد بحث نشود حتما به دوست عزیزمان یاد داده اند که به من جواب ندهد؛ ایشان یک حرف درست زد و آن اینکه گفت آقای روحانی همه چیزش خوب است اما اقتصاد بلد نیست، بله ما هم قبول داریم آقای روحانی اقتصاد بلد نیست چون اگر اقتصاد بلد بود شما را رئیس بانک مرکزی نمی گذاشت که نتیجه اش هم مشخص شد

واقعیت این است دوستان یا نمی خواهند کار کنند  یا نمی توانند اما می توان کشور را به بهترین شکل اداره کرد

اینها کسانی هستند که توهین می کنند و بعد از توهین های مختلف حالا آقای همتی هم به من می گوید پلیس بد که من این را به این لیست اضافه کردم من فهمیدم توهین دولت مسری است و به همتی هم رسیده است.

تگ های مرتبط

ارسال نظر