اعترافات تروریستی

یکی از اعضای تیم تروریستی که امروز توسط سازمان اطلاعات آذربایجان غربی دستگیرشده است به انجام برنامه‌ریزی برای عملیات مسلحانه و ایجاد اغتشاش اعتراف کرد.

سایت شماره یک:

سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان غربی، اعضای یک تیم تروریستی را که قصد داشتند با انتقال اسلحه و مهمات به داخل کشور و به کارگیری آن‌ها در اغتشاشات، شهرها را ناامن کنند با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان (ع) در آذربایجان غربی شناسایی و تمامی اعضای آن دستگیر شدند.

یکی از اعضای این تیم تروریستی به برنامه ریزی برای انجام عملیات مسلحانه و ایجاد اغتشاش در استان اعتراف کرد.

سازمان اطلاعات سپاه آذربایجان غربی اعلام کرده بود که از این تیم تروریستی، ۲۰ عدد نارنجک جنگی کشف و ضبط شد و دستگیر شدگان این تیم تروریستی با اقرار صریح اعلام کرده‌اند: قرار بود نارنجک‌ها را در جریان اغتشاشات شهرهای مختلف علیه مردم و حافظان امنیت استفاده کنند.

تگ های مرتبط
ارسال نظر