کیان پیرفلک

مادر شهید کیان پیرفلک گفت: از حرف‌های من سو استفاده نکنید. صفحه من بسته است و نمیدانم چه کسی جای من پست می‌زند!

سایت شماره یک:

مادر شهید کیان پیرفلک گفت: از حرف‌های من سو استفاده نکنید. صفحه من بسته است و نمیدانم چه کسی جای من پست می‌زند!

مادر کیان پیرفلک: من شعری نخواندم. از پسر شهید من سواستفاده نکنید. از حرف‌های من سواستفاده نکنید.

از پیج من سواستفاده نکنید، پیجم بسته است اگر کسی چیزی گذاشته برای من نیست اصلاً نمی‌دونم گوشیم کجاست از وقتی که بچم مرده اصلاً گوشیم دستم نیست.


تگ های مرتبط
ارسال نظر