تعدادی از کاربران خبرفوری با ارسال پیام‌هایی درخواست کردند که باتوجه به بازی ایران و آمریکا در سه شنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ و طول کشیدن بازی احتمالا تا ساعت ۱بامداد مدارس در روز چهارشنبه با تاخیر بازگشایی شوند؛ حال باید ببینیم تصمیم مسئولین در این خصوص چیست؟

سایت شماره یک:

 تعدادی از کاربران خبرفوری با ارسال پیام‌هایی درخواست کردند که باتوجه به بازی ایران و آمریکا در سه شنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ و طول کشیدن بازی احتمالا تا ساعت ۱بامداد مدارس در روز چهارشنبه با تاخیر بازگشایی شوند؛ حال باید ببینیم تصمیم مسئولین در این خصوص چیست؟

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر