حسین رونقی

وقتی براندازان از دروغ کشته شدن به شکستن دوپا و اعتصاب غذای دروغین حسین رونقی رسیدند!

تگ های مرتبط
ارسال نظر