تعبیر خواب

دیدن برف در خواب تعبیر گوناگونی دارد. این طور نیست که صرفاً بتوان آن را نمادی از خوبی و نیکی دانست.

سایت شماره یک:

دیدن برف در خواب تعبیر گوناگونی دارد. این طور نیست که صرفاً بتوان آن را نمادی از خوبی و نیکی دانست. بلکه لازم است شرایط و اوضاع و احوال رویا نیز در نظر گرفته شود. حتی باید به خصوصیات برف نیز دقت کنید. به عنوان مثال تعبیر خواب برف تمیز و پاک کاملاً متفاوت با برفی گل آلود و کثیف است. اولی تعبیری مثبت و دلگرم کننده دارد. در حالی که رویای دوم نوعی هشدار است. با این تفاسیر تیم تاروت رنگی کلیه تعابیر موجود را جمع آوری و ارائه نموده است. در این صورت کافی است که بر اساس جزئیات رویایتان به سراغ هر یک از تعبیرهای زیر بروید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعبیر خواب برف بر اساس نظر معبر

لنگربه روایت امام صادق (ع) 

✍️ امام صادق می‌فرماید: خواب برف از شش جنبه قابل تعبیر است.

✍️ تعبیر اول آن به رزق، روزی و برکت مربوط می‌شود. به طور کلی خبر از مساعد شدن اوضاع معیشتی و مالی دارد.

✍️ دومین تعبیر از خواب برف مرتبط با زندگی است. با این حساب خواب برف بسته به جزئیات آن، بیانگر امور مربوط به زندگی‌تان خواهد بود.

✍️ در تعبیر سوم، برف نمادی از مال و اموال فراوان و ارزانی قیمت دانسته شده است.

✍️ چهارمین جنبه از خواب برف این است که به قدرت و بزرگی تعبیر می‌شود.

✍️ وجه پنجم از دیدن برف در خواب بیماری و ناخوش‌احوالی است.

✍️ امام صادق (ع) در تعبیر ششم، از خواب برف به عنوان نمادی از غم و اندوه یادکرده‌اند.

✍️ ایشان در مورد بارش برف تابستانه و جمع‌آوری آن‌ها توسط فرد رویا بین نیز تفسیری بیان کرده‌اند. تعبیرش این است که مال و ثروت زیادی از راه حلال نصیبتان می‌شود.

✍️ اگر جمع‌آوری برف در فصل زمستان باشد یعنی زندگی‌تان به خوبی و خوشی می‌گذرد. سود و منفعت زیادی کسب می‌کنید.

✍️ ممکن است بارش برف را همراه با رعدوبرق زدن ببینید. از آن سو هوا نیز تیره و تاریک شده است. چنین خوابی نمادی از به قدرت رسیدن فردی ظالم و زورگو است.

لنگربه روایت یوسف نبی

تگ های مرتبط
ارسال نظر