اجاره یک واحد نقلی این بخش از تهران ۱۵ میلیون تومان است!

سایت شماره یک:

برای اجاره خانه ۴۰ تا ۶۰ متری در شهرستان ورامین به حداقل ۱۵ میلیون تومان بودجه برای رهن اولیه نیاز دارید.

در این گزارش اجاره یک واحد نقلی در شهرستان ورامین تهران را بررسی کرده و باید گفت با ۱۵ میلیون تومان می توانید پول پیش یک واحد را پرداخت کنید!

تگ های مرتبط
ارسال نظر