طالبان

طالبان بر این دو دختر در استان سمنگان تجاوز جنسی کرده پس بر داشتن تصاویر یادگاری با آنان، سپس در برابر چشمان خانواده شان سربریدند.

سایت شماره یک:

 دفتر رسانه های جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده که نیروهای طالبان در استان سمنگان در شمال کشور، بر دو دختر جوان نخست تجاوز جنسی کرده و سپس آن ها را سربریده اند.

به گزارش صدای افغانستان، صبغت احمدی سخن گوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، در صفحه فیسبوک خود تصاویر از یک نیروی طالب در کنار دو دختر به نشر رسانده؛ گفته است که طالبان بر این دو دختر در استان سمنگان تجاوز جنسی کرده پس بر داشتن تصاویر یادگاری با آنان، سپس در برابر چشمان خانواده شان سربریدند.

احمدی افزوده که این رویداد یک هفته پیش در روستای سرخ قلعه از مربوطات شهرستان رویی دوآب استان سمنگان رخ داده است.

سخن گوی جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنان می افزاید؛ متجاوزین به این دو دختر جوان محافظین ملا شمشاد ولسوال طالبان برای ولسوالی رویی دوآب هستند. به گفته او، فرد که پس از تجاوز جنسی این دو دختر را سربریده قاری انس نام دارد.

طالبان

دفتر رسانه های جبهه مقاومت، یکی از این دختران را آمنه معرفی کرده و گفته که هویت یکی دیگر از قربانیان به دلیل درخواست خانواده اش محفوظ می ماند.

در گزارش آمده که نیروهای طالبان تاکنون هم دست از سر این خانواده برنداشته اند و می خواهند که دختر دیگر این خانواده را به یکی دیگر از نیروهای طالبان نکاح اجباری کنند.

این نخستین رویداد تجاوز جنسی نیروهای طالبان به زنان و دختران پس از تسلط شان نیست؛ بلکه در بیش از یک ونیم سال حاکمیت این گروه به ده ها گزارش مشابه در نقاط مختلف کشور گزارش شده است.

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر