تعطیلی مدارس

با توجه به آلودگی هوای تهران و کلانشهرها و تعطیلی پی در پی مدارس در روزهای شنبه تا دوشنبه احتمال می رود مدارس بازهم در روز سه شنبه مجدد تعطیل اعلام شود.

سایت شماره یک:

با توجه به آلودگی هوای تهران و کلانشهرها و تعطیلی پی در پی مدارس در روزهای شنبه تا دوشنبه احتمال می رود مدارس بازهم در روز سه شنبه مجدد تعطیل اعلام شود.

در صورتیکه مدارس هر استانی تعطیل اعلام شود در این بسته خبری اطلاع رسانی خواهد شد

تگ های مرتبط

ارسال نظر