دورکاری

با توجه به آلودگی هوای پایتخت چهارشنبه 14 دی ماه کارمندان تهرانی دورکار شدند.

سایت شماره یک:

با توجه به آلودگی هوای پایتخت چهارشنبه 14 دی ماه کارمندان تهرانی دورکار شدند.

کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران اعلام کرد:

به رؤسای دستگاه های اجرایی توصیه می شود با درخواست دورکاری آن دسته از کارمندانی که فعالیت شان قابلیت دورکاری دارد موافقت کنند.

این پیشنهاد از سوی اعضای کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران طرح و به مراجع بالادستی ارائه شد. پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران برای روز چهارشنبه افزایش غلظت و انباشت آلاینده ها در استان تهران است و لذا اعضا این کمیته با اجماع پیشنهاد دورکاری فعالیت آن دسته از کارمندان که امکان و قابلیت دور کاری دارند را به مراجع بالا دستی ارائه داد.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر