گیلدخت

عکسی از همسر محمود پاک نیت بازیگر سریال گیلدخت در خارج از سریال و همسرش در داخل این سریال منتشر شده است.

سایت شماره یک:

عکسی از همسر محمود پاک نیت بازیگر سریال گیلدخت در خارج از سریال و همسرش در داخل این سریال منتشر شده است. محمود پاک نیت سال 1331 در شیراز است. محمود پاک نیت متاهل است و همسر وی بازیگر سینما و تلویزیون مهوش صبر کن است. محمود پاک نیت در سال 56 در یک تئاتر با همسرش آشنا شد. 

گیلدخت

گیلدخت

تگ های مرتبط
ارسال نظر