نجمه جودکی

نجمه جودکی از بلای هولناکی که امروز به سرش آمده نوشت.

سایت شماره یک:

هایی که به خاطر جدایی پدر و مادرش کشیده است با بغض گفت: زمانی که من احتیاج داشتم به عنوان یک دختر 18 ساله که پدر باشه نبود! برخی معتقد بودند خانم مجری در ایام جوانی خطوط قرمز را پشت سر گذاشته است. بعدا علاوه بر نوع حرف زدن به انتخاب رنگ لباس و تنگی لباس هایش نیز ایراد گرفتند و در نهایت او را ۴ سال ممنوع التصویر کردند، نجمه جودکی از بلای هولناکی که امروز به سرش آمده نوشت:​

امروز حوالی ساعت ۵ بعدازظهر من با مرگ ملاقات کردم..

توی جاده بودم یه ترمز کوچیک زدم و ماشین لیز خورد..دور خودش چرخید..گارد ریل و که دیدم گفتم دیگه تمومه..

ترمز دستی رو کشیدم..ماشین باز چرخید بعد ایستاد اما در جهت مخالف حرکت ماشین ها..

در تک تک ثانیه هایی که براتون تعریف کردم به جای ترس به این فکر بودم که همه زندگی همین بود..؟!!

خدا منو برگردوند ،،تنهام نذاشت،،مواظبم بود..

کلمه نگران رو از وجودم حذف کردم چون تا خدا هست نگرانی معنایی نداره..

شاید باورتون نشه از همیشه آروم ترم..خدا مواظبمه..

اینو براتون تعریف کردم که بگم امروز خدا رو دیدم..

منبع:ساعدنیوز

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر