پدرام شریفی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر تصویری از خود را در فضای مجازی منتشر کرد.

گلخانه زیبا و لاکچری پدرام شریفی +عکس دیده نشده
سایت شماره یک:

پدرام شریفی  بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر تصویری از خود را در فضای مجازی منتشر کرده و نوشت:

"نشانی از شر.

میخواهم زنده بمانم "

پدرام شریفی

 

ارسال نظر