روشنک گرامی (متولد ٣۱ شهریور ۱۳۶۲) بازیگر اهل ایران است وی در فیلم‌های قاعده تصادف و هلن و سریال گمشدگان به ایفای نقش پرداخته‌است.

روشنک گرامی: کسی من را نگاه نمی کنه!
سایت شماره یک:

روشنک گرامی (متولد ٣۱ شهریور ۱۳۶۲) بازیگر اهل ایران است وی در فیلم‌های قاعده تصادف و هلن و سریال گمشدگان به ایفای نقش پرداخته‌است.

کسی من را نگاه نمیکنه!

روشنک گرامی

ارسال نظر