روز شانزدهم فروردین ماه سال 1402 خبر غم انگیز از دست دادن کارگردان سرشناس ایران به نام کیومرث پوراحمد در صدر اخبار پر بحث کشور قرار گرفت.

سایت شماره یک:

ساعاتی بعد از انتشار این خبر و در میان بحث و اظهارنظرها در مورد این درگذشت غم‌انگیز، تصویری در فضای مجازی از صحنه کشف جسد کیومرث پوراحمد منتشر شد که اظهارنظرهایی را در بر داشت. این اظهار نظرها به نحوه قرار گرفتن جسد با توجه به قد بلند این کارگردان ، نحوه تکیه دست به دیوار، شکل قرارگرفتن یکی از پاها بر روی شوفاژ ، اندازه طناب و نحوه گره آن بر می‌گشت و علت مرگ را از مسیر خودخواسته برای افرادی که در مورد جسد اظهارنظر کرده بودند به سمت های دیگری کشانده بود. در بررسی تصویر جسد کیومرث پوراحمد سناریوی محتمل این است که فرد طناب را روی گردن خود انداخته و بالای شوفاژ رفته باشد و بعد طناب را به میله بسته و خود را از آن آویزان کرده باشد که در دارآویختگی، اغلب افراد ظرف چند ثانیه بیهوش می شوند و برخی دیگر نیز سعی یا تقلا می کنند. دارآویختگی می تواند با شکستگی استخوان های گردن، شوک نخاعی، انسداد وریدها، شریان و راه هوایی سبب مرگ شود. تمامی این اتفاقات در مورد این حادثه نیز محتمل است.

کیومرث پوراحمد

تگ های مرتبط
ارسال نظر