کوییک

سایپا در دومین فروش سامانه یکپارچه کوییک پلاس اتوماتیک را عرضه کرد که قیمت آن ۳۲۷ میلیون تومان بود. . پس از آن قیمت کوییک اتوماتیک پلاس روند ریزشی داشت به طوری که این خودرو نسبت به اول اردیبهشت ماه ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شده است.

سایت شماره یک:
سایپا در دومین فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کوییک پلاس اتوماتیک را عرضه کرد که قیمت فروش آن ۳۲۷ میلیون تومان بود. پس از آن قیمت کوییک اتوماتیک پلاس روند ریزشی داشت به طوری که این خودرو نسبت به اول اردیبهشت ماه ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک S صفر دنده ای نیز ۶۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک دنده ای R نیز ۶۰ میلیون ریخته است.

 

قیمت بازار انواع خودرو کوییک

 

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر(کارخانه) ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲| سایپا صفر ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر (کارخانه) ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۲| سایپا صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۰| سایپا صفر ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۰| سایپا صفر ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر