کرمان موتور

قیمت خودروهای کرمان موتور کاهش ۵ الی ۳۰ میلیونی ثبت کرد.

سایت شماره یک:
 قیمت خودروهای کرمان موتور کاهش ۵ الی ۳۰ میلیونی ثبت کرد.
قیمت روز خودروهای کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
لیفان X70 ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ---
جک J4 ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S3 ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۵,۰۰۰,۰۰۰‌
جک S5 ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۵,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی T8 ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی J7 ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
کی‌ام‌سی K7 ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر