پست جالب یک کاربر بعد از کنکور در توییتر را ببینید.

سایت شماره یک:

صبح روزى که داشتم میرفتم کنکور بدم توى اتاقم جاى راه رفتن نبود پام رو برگه و کتاب میرفت فقط از درو دیوار کتاب و جزوه و نوت میبارید ، برگشتم خونه تصور اینکه وارد اون اتاق بشم رو نداشتم ولى خواهرم همه چیو از اتاق خارج کرده بود و تو قفسه ها بادکنک گذاشته بود.

کنکور

تگ های مرتبط

ارسال نظر