قیمت تندر90

اقتصاد 100-قیمت بازار انواع خودرو ال نود را در این گزارش مشاهده کنید.

سایت شماره یک:
قیمت تندر  ۹۰ E۲ کارکرده ۵۱۲ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ صفر ۸۲۰ میلیون و پارس تندر صفر نیز به ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت بازار انواع خودرو ال نود
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۴ ۱۳۶,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۱ ۱۳۸۶ ۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۷ ۱۰۰,۰۰۰کیلومتر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۱۳۹۷ ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۱۳۹۸ صفر ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ E۲ ۱۳۹۸ صفر ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱۳۹۹ صفر ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر