محمد صادقی

این تصویر هنگام بازداشت محمد صادقی بازیگر سوژه فضای مجازی شده است. صادقی قصد داشت خودش را از طبقه سوم به پایین پرت کند.

تگ های مرتبط
ارسال نظر