زلزله

زلزله بندر مقام هرمزگان را لرزاند.

تگ های مرتبط
ارسال نظر