آرایش محرمی

اتحادیه آرایشگران زنان تهران، انجام هرگونه خدمات تحت عنوان آرایش محرم در کلیه سالن‌های آرایشی را ممنوع اعلام کرد.

سایت شماره یک:

اتحادیه آرایشگران زنانه تهران در پیامی به اعضای خود نوشته: ارائه هر گونه آرایش محرمی ممنوع است.

آرایشگران زنان از انجام هرگونه خدمات به عنوان آرایش محرم در کلیه سالن‌های آرایشی منع شدند و انجام این امور در کلیه سالن‌های آرایشی استان تهران ممنوع و با متخلفان برخورد می‌شود.

آرایش محرمی

تگ های مرتبط
ارسال نظر