پدرام سلطانی، نایب‌ رئیس سابق اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی به توئیت بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی درباره اعلام خبر تعطیلی دو روزه واکنش کنایه آمیز و تندی نشان داد.

سایت شماره یک:

پدرام سلطانی، نایب‌ رئیس سابق اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی به توئیت بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی درباره اعلام خبر تعطیلی دو روزه واکنش کنایه آمیز و تندی نشان داد.

پدرام سلطانی در توئیتر خود با کنایه به دولت رئیسی نوشت:

برای حفظ سلامت و کرامت شهروندان بهترین تصمیم این است که هیئت دولت را برای دو سال تعطیل کنید.

پدرام سلطانی

تگ های مرتبط
ارسال نظر