پرواز نجف به تهران ایران ایر

لازم به ذکر است همین حد از تاخیر شگفت انگیز همان روز در پرواز تهران به نجف هم رخ داده و پرواز ساعت ۱۵ با تاخیری حدود ده ساعت بامداد روز بعد به مقصد نجف پرواز نموده است.

سایت شماره یک:

لازم به ذکر است همین حد از تاخیر شگفت انگیز همان روز در پرواز تهران به نجف هم رخ داده و پرواز ساعت ۱۵ با تاخیری حدود ده ساعت بامداد روز بعد به مقصد نجف پرواز نموده است.

امید است شرکت هواپیمایی ایران ایر که نمایندگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است با تدابیری اقداماتی را در شأن نام بلند ایران و مسافران بیاندیشد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر