آزاده نامداری

اجرای زنده یاد آزاده نامداری مجری سال های دور تلویزیون در شبکه زاگرس و در حدود ۲۰ سال گذشته را ببینید.

تگ های مرتبط
ارسال نظر