سپند امیر سلیمانی

سپند امیر سلیمانی نزدیک به چند ماه پیش در یک برنامه تلویزیونی خبر جدایی از همسرش را اعلام کرد.

سایت شماره یک:

سپند امیر سلیمانی بازیگر سرشناس ایرانی و برادر کمند مدتی قبل در برنامه فرمول یک با اجرای علی ضیا برای اولین بار اعلام کرد که پنج سال است از همسرش جدا شده است.

او در بخشی از صحبت هایش گفت:

من تنها زندگی می کنیم و 5 سال است که از همسرم جدا شده ام.

برای اوین بار این را می گویم چون در این مدت نه متاهل بودنم دردی از من دوا می کرد نه مجرد بودنم.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر