زباله‌های تهران

ویدیوکشف اسلحه و اعضای بدن در زباله‌های تهران

سایت شماره یک:

مدیر مجتمع بازیافت آرادکوه گفت: در بازیافت زباله‌های تهران چیزهای عجیب زیاد پیدا می‌شود. اسلحه و مهمات پیدا شده در زباله‌ها با هماهنگی پلیس امنیت صورت‌جلسه و تحویل داده می‌شود.


تگ های مرتبط

ارسال نظر