این ویدئو در مجازی منتشر شده و بسته بندی متفاوت یک سس را نشان میدهد. مقایسه این بسته بندی با بسته بندی سس تک نفره در ایران، موجب شگفتی ایرانی ها شده.

سایت شماره یک:

 این ویدئو در مجازی منتشر شده و بسته بندی متفاوت یک سس را نشان میدهد. مقایسه این بسته بندی با بسته بندی سس تک نفره در ایران، موجب شگفتی ایرانی ها شده.


تگ های مرتبط
ارسال نظر