حمله تروریستی شاهچراغ

هویت شهید حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) مشخص شد.

سایت شماره یک:

هویت شهید حمله تروریستی به حرم شاهچراغ (ع) مشخص شد.

شهید غلامعباس عباسی که از خادمان حرم شاهچراغ (ع) بود و با اصابت گلوله به کتفش شهید شد

حمله تروریستی شاهچراغ

تگ های مرتبط
ارسال نظر