شاهچراغ

این تصاویر مربوط به حرم شاهچراغ (ع) است.

سایت شماره یک:

این تصاویر مربوط به حرم شاهچراغ (ع) است.

اولین بنای حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) را به زمان عضدالدوله دیلمی فرزند حسن ملقب به رکن الدوله از سلاطین آل بویه نسبت می‌دهند.

شاهچراغ

شاهچراغ

تگ های مرتبط

ارسال نظر