حرم شاهچراغ

اسامی مجروحین حمله تروریستی به حرم شاهچراغ اعلام شد.

سایت شماره یک:

اسامی مجروحین حمله تروریستی به حرم شاهچراغ اعلام شد.

اسماعیل مقدس ۳۹ ساله

محمد حسین زارع ۲۵ساله

عباس عباسی ۶۹ساله

علی کاظم کرم علی ۵۴ ساله

غلامعباس عباسی 

محمد جهانگیری

امیر زارع ۲۳ساله

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر