قیمت برنج

در این خبر قیمت انواع برنج پاکستانی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

سایت شماره یک:
بر اساس جدیدترین قیمت برنج پاکستانی، قیمت کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج برنج پاکستانی شاهپخت به ۴۳۹ هزارتومان رسیده است. همچنین قیمت برنج پاکستانی سوپرباسماتی غزال در همین وزن ۶۴۹ هزارتومان است.
قیمت برنج پاکستانی  ۳۸۶ سفید چارلی در بسته بندی ۱۰ کیلوگرمی نیز به ۴۴۸ هزارتومان رسیده است. 
فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار در جدول زیر آمده است. 
نوع محصول وزن  قیمت(تومان)
برنج پاکستانی شاهپخت ۱۰ کیلوگرم ۴۳۹,۰۰۰
برنج سفید پاکستانی ۳۸۶ شالی افروز زرین ۱۰ کیلوگرم ۳۹۹,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپرباسماتی غزال ۱۰ کیلوگرم ۶۴۹,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر کرنل باسماتی بیتمز ۱۰ کیلوگرم ۷۱۵,۰۰۰
برنج سوپر باسماتی پاکستان ستایش ۱۰ کیلوگرم ۶۰۰,۰۰۰
برنج پاکستانی ۳۸۶ سفید چارلی ۱۰ کیلوگرم ۴۴۸,۰۰۰
برنج سوپر باسماتی رجب ۱۰ کیلوگرم ۶۹۹,۰۰۰
برنج باسماتی ۱۱۲۱ سیلا دانه بلند کارن ۱۰ ۵کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
دخل و تصرفی در قیمت‌ها نداریم و قیمت‌های درج شده مربوط به سایت‌های فروش اینترنتی است.
منبع: اقتصاد آنلاین

 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر