سقوط پسر آشپز

پسر جوان در دورهمی شبانه پس از مصرف مشروبات الکلی از تراس طبقه چهارم به پایین سقوط کرد.

سایت شماره یک:

ساعت 5 صبح شنبه 28 مرداد، گزارش سقوط مرگبار مرد 24 ساله‌ای به بازپرس محمدمهدی براعه اعلام شد. به‌دنبال اعلام این خبر تحقیقات به دستور بازپرس جنایی آغاز و در بررسی‌ها مشخص شد متوفی آشپز رستورانی بوده که به دورهمی شبانه دعوت شده اما از طبقه چهارم به پایین افتاده است.

دوستانش که در دورهمی حضور داشتند، عنوان کردند که متوفی پس از مصرف مشروب تعادلش را از دست داده و به سمت تراس رفته و خودش را به پایین انداخته است.

به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

منبع: ایران

تگ های مرتبط
ارسال نظر