زلزله | زلزله خوزستان

شامگاه گذشته شهر رافعی خوزستان سه بار لرزید.

سایت شماره یک:
استان  خوزستان  شامگاه گذشته سه بار در ساعات مختلف با ریشتر های مختلف  زمین لرزه  برای دقایقی لرزید.

 

گزارشی مبنی بر آسیب جانی و مالی گزارش نشده است.

 

تاریخ وقوع زلزله:

دوشنبه، 30 مرداد 1402 در 05:15:16

(وقت محلی - تهران)

2023-08-21 01:45:16

 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۴

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۱.۲۹ شمالی و ۴۷.۶۸ شرقی

عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۰+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۰+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان خوزستان

فاصله‌ها :

40 کیلومتری رافعی، خوزستان

42 کیلومتری هویزه، خوزستان

56 کیلومتری بستان، خوزستان

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

زلزله دوم

تاریخ وقوع زلزله:
دوشنبه، 30 مرداد 1402 در 02:18:35

(وقت محلی - تهران)

2023-08-20 22:48:35

 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۳

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۱.۸۰ شمالی و ۴۸.۰۲ شرقی

عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۱۷.۴+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۱۵.۵۴+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان خوزستان

فاصله‌ها :

9 کیلومتری بستان، خوزستان

26 کیلومتری رافعی، خوزستان

31 کیلومتری سوسنگرد، خوزستان

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

زلزله سوم

تاریخ وقوع زلزله:
دوشنبه، 30 مرداد 1402 در 01:24:32

(وقت محلی - تهران)

2023-08-20 21:54:32

 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۴

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۱.۳۱ شمالی و ۴۷.۷۰ شرقی

عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۰+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۰+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه:

استان خوزستان

فاصله‌ها :

37 کیلومتری رافعی، خوزستان

39 کیلومتری هویزه، خوزستان

53 کیلومتری بستان، خوزستان

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
منبع: رکنا
تگ های مرتبط

ارسال نظر