تندر 90

جدول قیمت انواع خودرو در بازار را در مطلب زیر بخوانید.

سایت شماره یک:
قیمت تندر 90 E2 کارکرده 460 میلیون و تندر 90 E2 صفر 750 میلیون و پارس تندر سفر 770 میلیون تومان تعیین شده است.
قیمت انواع خودرو در بازار
نام تجاری مدل (سال ساخت) تابع قیمت (تومان)
پارس تندره ۱۳۹۷ ۸۷۰۰۰ 5800000
تندر 90 e2 ۱۳۹۶ ۲۶۶,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر 90 e2 ۱۳۹۱ 30000 ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تندر 90 پلاس اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۲۸۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پارس تندر ۱۳۹۸ صفر ۷۷۰۰۰۰۰۰۰
تندر 90 e2 ۱۳۹۸ صفر ۷۵۰۰۰۰۰۰۰
تندر 90 پلاس اتوماتیک ۱۳۹۹ صفر 1.000.000
تیم تندر 90 پلاس ۱۳۹۸ صفر 8000000
منبع: باما
تگ های مرتبط
ارسال نظر