باشگاه خبرنگاران

بعد از تهدید باشگاه خبرنگاران جوان توسط تیم معاونت سیاسی، روند تعطیلی ساختمان این خبرگزاری آغاز شد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر