زلزله

بندرچارک واقع در هرمزگان در شامگاه گذشته ۴ بار لرزید.

سایت شماره یک:
در شامگاه گذشته زمین لرزه بندرچارک هرمزگان را برای 4 بار لرزاند که زمین لرزه سوم با ریشتر 4.6 وحشت را به دل ساکنین انداخت.
اخباری مبنی بر خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.
زمین لرزه اول
تاریخ وقوع زلزله:
شنبه، 11 شهریور 1402 در 04:45:59
(وقت محلی - تهران)
2023-09-02 01:15:59
 (UTC)
بزرگی زلزله:
۳.۰
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۶.۶۶ شمالی و ۵۴.۲۹ شرقی
عمق: ۱۹ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۵.۲۲+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۳.۳۳+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان هرمزگان
فاصله‌ها :
9 کیلومتری بندر چارک، هرمزگا
35 کیلومتری جزیره کیش، هرمزگان
40 کیلومتری جناح، هرمزگان
منبع:
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
زمین لرزه دوم
تاریخ وقوع زلزله:
شنبه، 11 شهریور 1402 در 04:53:45
(وقت محلی - تهران)
2023-09-02 01:23:45
 (UTC)
بزرگی زلزله:
۳.۳
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۶.۷۱ شمالی و ۵۴.۳۴ شرقی
عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۵.۲۲+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان هرمزگان
فاصله‌ها :
7 کیلومتری بندر چارک، هرمزگان
35 کیلومتری جناح، هرمزگان
41 کیلومتری جزیره کیش، هرمزگان
منبع:
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
زمین لرزه سوم
تاریخ وقوع زلزله:
شنبه، 11 شهریور 1402 در 05:25:11
(وقت محلی - تهران)
2023-09-02 01:55:11
 (UTC)
بزرگی زلزله:
۴.۶
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۶.۷۰ شمالی و ۵۴.۳۰ شرقی
عمق: ۱۷ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۳.۴۸+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان هرمزگان
فاصله‌ها :
5 کیلومتری بندر چارک، هرمزگان
36 کیلومتری جناح، هرمزگان
37 کیلومتری جزیره کیش، هرمزگان
منبع:
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
زمین لرزه چهارم
تاریخ وقوع زلزله:
شنبه، 11 شهریور 1402 در 05:36:24
(وقت محلی - تهران)
2023-09-02 02:06:24
 (UTC)
بزرگی زلزله:
۳.۰
نوع بزرگی:
MN
موقعیت رومرکز زلزله: ۲۶.۶۹ شمالی و ۵۴.۳۱ شرقی
عمق: ۱۷ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۵.۲۲+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۴.۴۴+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:
استان هرمزگان
فاصله‌ها :
6 کیلومتری بندر چارک، هرمزگان
37 کیلومتری جناح، هرمزگان
38 کیلومتری جزیره کیش، هرمزگان
منبع:
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
منبع: رکنا
تگ های مرتبط

ارسال نظر