خودرو فرسوده

دارندگان خودروهای فرسوده می‌توانند خودروی خارجی وارد کنند. این دروغ ساده، برای چند روز بازار خودرو را بهم ریخت.

سایت شماره یک:

 انتشار خبر داشتن گواهی اسقاط جهت وارد کردن خودروهای خارجی در چند روز گشته، قیمت خودروهای اسقاطی را ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان رساند.

اما این طرح تا چه حد حقیقت دارد؟ آیا این موضوع می‌تواند باعث حذف قیمت خودرو از سایت‌ها بشود؟

در این گزارش حدیثه زارعی این ماجرا را روایت می کند.

منبع: خبر فوری

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر