مترو آزادی

عکسی که از اقدام یک خانم در متروی تهران پربازدید شد. یک خانم که در ورودی متروی آزادی ساندویچ می‌فروشد.

سایت شماره یک:

عکسی که از اقدام یک خانم در متروی تهران پربازدید شد. یک خانم که در ورودی متروی آزادی ساندویچ می‌فروشد.

مترو آزادی

انسان دوستی به معنای دوست داشتن افراد بشری، یعنی هر انسانی به هر نسبت که از ارزش های انسانی برخورداراست شایسته دوستی است. اساس و پایه همه ادیان الهی بر مهرورزی و محبت قرار گرفته است. در این میان آموزه های اسلام و قرآن جامعترین نقش را نسبت به سایر ادیان توحیدی برخوردار است. اسلام با ارج نهادن به این فضیلتاخلاقی همه مومنان را نسبت به یکدیگر برادر می خواند و چون همه را از یک نفس واحد میداند، ملاک برتری را دربین آنها تقوا معرفی میکند.

تگ های مرتبط

ارسال نظر